1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
קומה 13
סכמת תנועה
ציבורי פרטי גבוהה
ציבורי פרטי